ซุปเปอร์โพรเทคชั่น 90/5


สร้างหลักประกันที่ดี ด้วยทางเลือกที่ใช่ ปลดล็อคทุกเป้าหมายของการวางแผนชีวิต

  • สร้าง "หลักประกันก้อนใหญ่" ด้วย "เงินก้อนเล็ก"
  • จ่ายเบี้ยระยะสั้นเพียงแค่ 5 ปี ไม่เป็นภาระยาว
  • เบี้ยที่จ่าย นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้*
  • ฟรี!! ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร**
  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 70 ปี
ติดต่อผู้แนะนำ : 
คุณ ศรุติญา    งามพุทธแสน
เบอร์โทรศัพท์ : 0934266562
อีเมล์ : [email protected]


Family Center © 2021 ประกันเมืองไทย